Please select your page

Nadace Sirius od svého založení financuje tyto oblasti systému péče o ohrožené děti:

 • Primární prevence a sanace ohrožené rodiny
 • Náhradní péče (rodinná i ústavní)
 • Děti se zdravotním postižením

 

2018

Název grantového řízení: Včasná podpora a pomoc ohroženým těhotným ženám s cílem vytvořit pro těhotné ženy vhodné podmínky pro optimální vývoj jejich dětí

Cíle grantového řízení:

 • Včasná detekce a pomoc ohroženým ženám s cílem vytvoření vhodných podmínek pro optimální vývoj jejich dětí
 • Nalezení a pilotní ověření nových forem včasného záchytu a pomoci ohroženým těhotným ženám, včetně vyhodnocení úspěšnosti těchto metod

Cílovou skupinou podpory jsou:

 • Těhotné a matky s dětmi do 3 měsíců věku dítěte v nepříznivé životní situaci
 • Těhotné a matky s dětmi do 3 měsíců věku dítěte ohrožené domácím násilím
 • Těhotné a matky s dětmi do 3 měsíců věku s problémem se závislostí
 • Těhotné a matky ve věku do 19 let s dětmi do 3 měsíců věku dítěte 
 • Těhotné a matky se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním s dětmi do 3 měsíců věku dítěte
 • Těhotné a matky s duševní poruchou s dětmi do 3 měsíců věku dítěte

Z celkem 7 grantových žádostí byly vybrány 3 projekty, mezi které byla rozdělena částka 2 504 480 Kč, realizace projektů je v období 1. 7. 2019 – 31. 12. 2020.

 

2017

Název grantového řízení: Včasná pomoc pro rodinu a dítě ohrožené sociálním prostředím.

Cíle grantového řízení:

 • Včasná detekce a podpora potřebným dětem/rodinám
 • Nalezení a pilotní ověření nových forem včasného záchytu ohrožení dítěte a podpory včetně vyhodnocení jejich úspěšnosti.

Z celkem 22 grantových žádostí byly vybrány 3 projekty, mezi které byla rozdělena částka 3 222 190 Kč, realizace projektů v období 2018–2021.

 

2016

Název grantového řízení: Podpora zkvalitnění práce doprovázejících organizací v oblasti náhradní rodinné péče

Cíle grantového řízení:

 • zvýšení kvality práce doprovázejících organizací s efektem zajištění lepší podpory pěstounů
 • nalezení nebo vytvoření dobré praxe doprovázení se zohledněním specifických potřeb dítěte v náhradní
  rodinné péči
 • sdílení a přenos zkušeností mezi organizacemi zabývajícími se problematikou doprovázení

Z celkem 11 grantových žádostí bylo vybráno 5 projektů, mezi které byla rozdělena částka 2 616 899 Kč, realizace projektů v období 2017–2019.

 

2015

Název grantového řízení: Podpora mladistvých při vstupu do samostatného života

Cíle grantového řízení:

 • přímá podpora mladistvých, kteří vstupují do života z náhradní péče
 • podpora, rozvoj, dostupnost a kvalita služeb pro mladistvé, kteří vstupují do života z náhradní péče
 • nalezení efektivních a funkčních způsobů prevence selhání mladistvých při vstupu do života z náhradní
  péče

Z celkem 37 grantových žádostí bylo vybráno 5 projektů, mezi které byla rozdělena částka 9 338 761 Kč, realizace projektů v období 2016–2018.

 

2013

Název grantového řízení:  Včasná podpora pro rodinu a dítě v období zjišťování diagnózy dítěte a adaptace na zdravotní postižení dítěte

Cíle grantového řízení:

 • návrh a vyzkoušení systému detekce dětí se zdravotním postižením
 • vypracování postupů, nástrojů a metodik k úspěšné adaptaci postiženého dítěte a jeho rodiny
 • zpracování poznatků, návrhy na úpravy souvisejících systémů

Z celkem 46 grantových žádostí byly vybrány 4 projekty, mezi které byla rozdělena částka 15 992 613 Kč, realizace projektů v období 2014–2018.

 

2011

Název grantového řízení: Podpora pracovníků OSPOD při péči o ohrožené děti

Cíle grantového řízení:

 • vytvoření vzdělávacího programu pro pracovníky OSPOD
 • proškolení pracovníků OSPOD

Do výběrového řízení bylo přihlášeno celkem 13 žádostí, granty nebyly uděleny pro chybějící záruku úspěšné realizace projektů.

 

2010

Název grantového řízení: Zajištění podpůrných služeb pro rodiny dětí se zdravotním postižením

Cíle grantového řízení:

 • rozvoj služeb pro rodiny s dětmi s různými druhy zdravotního postižení
 • zajištění dostatečných informací pro rodiny s postiženými dětmi
 • osvěta veřejnosti

Z celkem 37 grantových žádostí bylo vybráno 6 projektů, mezi které byla rozdělena částka 12 729 244 Kč, realizace projektů v období 2011–2013.

 

2009

Název grantového řízení: Podpora rozvoje náhradní rodinné péče v ČR

Cíle grantového řízení:

 • plnohodnotný psychický a sociální rozvoj dítěte v náhradní rodinné péči
 • metodická příprava profesionálních pěstounských rodin
 • systémová změna koncepce služeb náhradní rodinné péče

Z celkem 16 grantových žádostí byly vybrány 3 projekty, mezi které byla rozdělena částka 11 494 901 Kč, realizace projektů v období 2010–2013.

 

2008

Název grantového řízení: Posílení služeb pro rodinu - Sanace ohrožené rodiny

Cíle grantového řízení:

 • vytvoření systému služeb pro ohrožené rodiny
 • vytvoření metodiky práce s ohroženými rodinami

Z celkem 82 grantových žádostí bylo vybráno 5 projektů, mezi které byla rozdělena částka 11 852 906 Kč, realizace projektů v období 2009–2011