logo Centrum podpory

Centrum Podpory

Centrum podpory, o. p. s., (dále jen "Centrum podpory") bylo založeno Nadací Sirius s vizí vytvoření platformy, která umožní organizacím v oblasti náhradní rodinné péče sdílet a aplikovat znalosti a zkušenosti vytvořené v systému péče o ohrožené děti v České republice a v zahraničí. Centrum podpory systematicky mapuje a vyhledává příklady dobré praxe v oblasti náhradní rodinné péče.

Založení
16. 11. 12 Zakládací listina Centra podpory, o.p.s.
Zakladatelé
Nadace Sirius
Registrace
22. 2. 2013, rejstřík obecně prospěšných společností vedený Městským soudem v Praze oddíl O, vložka 1104
014 306 88
Bankovní spojení
PPF Banka, Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
Číslo účtu
2017020007/6000
Sídlo
Všehrdova 560/2, Malá Strana, 118 00 Praha 1, Česká republika
E-mail
Tel.
+420 702 026 600

 

Orgány Centra Podpory

Správní rada

Kamila Badová, předsedkyně
Irena Bažantová, členka
Petra Dostálová, členka 

Dozorčí rada

Radka Šmejcová, místopředsedkyně
Tomáš Bada, člen
Martina Bártíková, členka 

Ředitelka

Gabriela Navrátilová

Výroční zprávy

 

cz iko2  2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013


Dokumenty