Please select your page

Pro aktivní naplnění svého poslání Nadace Sirius realizuje prostřednictvím dvou založených společností vlastní projekty:

Projekty oblasti primární prevence ohrožení rodiny
Projekty oblasti náhradní rodinné péče
Transformace dětských center na centra komplexní péče
Projekt „lideodvedle.cz“
Informační portál Šance dětem
Projekt Patron dětí