Please select your page

Partnerskou organizací pro projekt je Středisko náhradní rodinné péče, spolek

Termín realizace projektu 10/2011 - 8/2015.

Celková částka: 13 196 410,- Kč

Cíle projektu:

 • Výzkumy a vyhodnocování dobré praxe v České republice a zahraničí v oblasti NRP
 • Šíření dobré praxe mezi organizacemi působícími v oblasti NRP
 • Zlepšení a zkvalitnění služeb v náhradní rodinné péči
 • Prohlubování spolupráce státních i nestátních organizací a vytvoření platformy pro sdílení znalostí a zkušeností v oblasti NRP

Výsledky a výstupy projektu:

Výzkumy:

 • Výzkum praxe náhradní rodinné péče v České republice a zkušenosti aktérů s touto praxí
 • Právní úprava náhradní rodinné péče v České republice
 • Náhradní rodinná péče v České republice v reflexi pracovníků nestátních neziskových organizací a orgánů sociálně-právní ochrany dětí v roce 2015
 • Náhradní péče o děti v Dánsku v Anglii a Walesu, na Slovensku a v Polsku
 • Transformace náhradní péče o děti na Slovensku po roku 1989
 • Závěrečná zpráva ze zahraničního výzkumu

Šíření a vzdělávání:

 • 3 třídenní školení metodik dobré praxe – předávání zkušeností mezi organizacemi
 • 4 kulaté stoly - navázání spolupráce se státními i nestátními organizacemi
 • 2 konference – sdílení informací, posilování spolupráce mezi státními i nestátními organizacemi

Více informací a materiály ke stažení naleznete na www.centrumpodpory.cz