Please select your page

Partnerskou organizací pro projekt je Středisko náhradní rodinné péče, spolek

Termín realizace projektu 10/2011 - 8/2015.

Cíle projektu:

  • − Výzkumy a vyhodnocování dobré praxe v České republice a zahraničí v oblasti NRP
  • − Šíření dobré praxe mezi organizacemi působícími v oblasti NRP
  • − Zlepšení a zkvalitnění služeb v náhradní rodinné péči
  • − Prohlubování spolupráce státních i nestátních organizací a vytvoření platformy pro sdílení znalostí a zkušeností v oblasti NRP

Bližší informace naleznete na www.centrumpodpory.cz.