Please select your page

Partnerskou organizací pro projekt je Středisko náhradní rodinné péče, spolek

Termín realizace projektu 9/2015 - 12/2018.

Cíle projektu:

  • − Navrhnout model podpory osvojitelských rodin
  • − Navrhnout model náhradní rodinné péče pro zdravotně znevýhodněné děti
  • − Rozvíjet komunikaci a spolupráci mezi OSPOD a neziskovými organizacemi v oblasti náhradní rodinné péče
  • − Sdílet dobrou praxi mezi neziskovými organizacemi v oblasti náhradní rodinné péče
  • − Podporovat zdravý vývoj dětí v náhradní rodinné péči

Bližší informace naleznete na www.centrumpodpory.cz.