Please select your page

Nadace Sirius – IX. grantová výzva

5. 11. 2018

Nadace Sirius vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o grant.

Téma: Včasná podpora a pomoc ohroženým těhotným ženám s cílem vytvoření vhodných podmínek pro optimální vývoj jejich dětí.

Zaměření grantové výzvy:

  • Návrhy a ověření možnosti včasného záchytu ohrožených těhotných žen, nalezení vhodných forem jejich dočasné podpory a motivace k řešení problémů včetně zvyšování rodičovských kompetencí a případné zprostředkování návazných podpůrných služeb včetně vyhodnocení úspěšnosti.
  • Vypracování postupů, metodik a nástrojů k včasné detekci ohrožených těhotných žen a nastavení procesů včetně zasíťování.
  • Navázání spolupráce s odborníky/organizacemi v místě detekce a návrhy na zavedení tohoto systému pomoci do praxe.

Dočasná podpora zahrnuje pouze krátkodobé služby, jejichž cílem je zorientování těhotné/matky v její situaci, podpora a aktivizace k hledání vnitřních zdrojů, motivace k případnému řešení vzniklé situace, zprostředkování pomoci a v případě potřeby nasměrování na dlouhodobou péči.

Cílová skupina podpory:

  • Těhotné a matky s dětmi do 3 měsíců věku dítěte v nepříznivé životní situaci.
  • Těhotné a matky s dětmi do 3 měsíců věku dítěte ohrožené domácím násilím.
  • Těhotné a matky s dětmi do 3 měsíců věku dítěte s problémem se závislostí.
  • Těhotné a matky ve věku do 19 let s dětmi do 3 měsíců věku dítěte.
  • Těhotné a matky se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním s dětmi do 3 měsíců věku dítěte.
  • Těhotné a matky s duševní poruchou s dětmi do 3 měsíců věku dítěte.

Celý text výzvy naleznete v dokumentu pdfIX. grantová výzva818.68 KB.

Celková částka k přerozdělení: až do výše 20.000.000,- Kč

Děkujeme všem organizacím, které se zúčastnily grantového řízení. Výsledky prvního kola budou zveřejněny dne 28. 2. 2019.

Formulář žádosti o grant včetně příloh pro 1. kolo ke stažení zipzde270.88 KB.

Formulář žádosti o grant včetně příloh pro 2. kolo ke stažení zipzde378.94 KB.

K úspěšnému zpracování projektové žádosti doporučujeme prostudovat pdfGrantovou příručku pro žadatele1.39 MB, která obsahuje postup pro registraci uchazeče a postup pro vložení žádosti o grant do systému pro grantová řízení Nadace Sirius.

Obecný rámec grantového procesu se řídí grantovými pravidly a statutem Nadace Sirius, ke stažení: pdfGrantová pravidla310.25 KB, pdfStatut Nadace Sirius8.22 MB.

Dotazy a odpovědi k IX. grantovému řízení naleznete pdfzde569.31 KB.