Please select your page

Nadace Sirius – XI. grantová výzva

26. 10. 2020

Nadace Sirius vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o grant.

Téma: Rozvoj služeb pro děti ohrožené násilím v rodinných vztazích a závažně ohrožujícím zacházením

Cílová skupina podpory

  • Děti 0-18 let ohrožené násilím v rodinných vztazích a závažně ohrožujícím zacházením
  • Rodiče dětí, které jsou ve věku 0-18 let a jsou ohrožené násilím v rodinných vztazích a závažně ohrožujícím zacházením
  • Odborníci působící v dané problematice

Celý text výzvy naleznete v dokumentu pdfXI. grantová výzva788.81 KB.

Celková částka k přerozdělení: až do výše 20.000.000,- Kč.

Formulář žádosti o grant včetně příloh pro 2. kolo ke stažení zipzde397.39 KB.

Termín uzávěrky příjmu žádosti 2. kola: 1. března 2021 v 13 hodin.

Děkujeme všem organizacím, které se zúčastnily grantového řízení. Nadace obdržela 30 projektových žádostí.

Výsledky hodnocení prvního kola

Do druhého kola postupují následující žádosti:

Číslo žádostiOrganizaceNázev projektu
Z20.027 ACORUS, z. ú. Právo na bezpečný domov
Z20.017 Arkáda - sociálně psychologické centrum, z.ú. Podpora dětí ohrožených násilím v blízkých vztazích
Z20.004 Aufori, o.p.s. Včasná pomoc pro děti ohrožené domácím násilím
Z20.006 Centrum LOCIKA, z.ú. BEZPEČNÉ MÍSTO - adaptace ověřené zahraniční praxe pomoci dětským obětem násilí v rodině do českého prostředí
Z20.012 DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, o. s. "Aby dětství nebolelo" - odborná péče o děti ohrožené či zasažené interpersonálním násilím v rodině
Z20.021 Dům tří přání, z.ú. Upevňování a rozšiřování služeb pro děti ohrožené závažně ohrožujícím zacházením v důsledku dlouhodobého rodičovského konfliktu
Z20.020 Oblastní charita Most Dítě v bezpečí
Z20.030 RATOLEST BRNO, z.s. Doma a v bezpečí
Z20.015 SANANIM, o. s. Podpora rodin se zkušeností s užíváním návykových látek a násilným chováním
Z20.036 Sdružení SOS dětských vesniček Implementace „Přístupu informovaného o traumatu" do služeb SOS DV a vytvoření nástroje „Vědomé rodičovství" pro rodiny ohrožující zdravý vývoj dítěte
Z20.019 SEMIRAMIS z. ú. O rodičích a dětech
Z20.037 SPONDEA, o.p.s. Dětství bez násilí
Z20.002 STŘEP - České centrum pro sanaci rodiny, z.ú. Puzzle spolupráce jako inspirace dobré praxe

 

Dotazy a odpovědi k XI. grantovému řízení naleznete pdfzde592.51 KB.

K úspěšnému zpracování projektové žádosti doporučujeme prostudovat pdfGrantovou příručku pro žadatele o grant1.50 MB, která obsahuje postup pro registraci uchazeče a postup pro vložení žádosti o grant do systému pro grantová řízení Nadace Sirius.

Obecný rámec grantového procesu se řídí grantovými pravidly a statutem Nadace Sirius, ke stažení: pdfGrantová pravidla310.25 KB, pdfStatut Nadace Sirius8.22 MB.