Please select your page

Nadace Sirius – X. grantová výzva

9. 9. 2019

Nadace Sirius vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o grant.

Téma: Prevence rozvodu a minimalizace dopadů rozvodu na dítě v průběhu rozvodu a bezprostředně po rozvodu

Celý text výzvy naleznete v dokumentu  pdfX. grantová výzva792.21 KB.

Celková částka k přerozdělení: až do výše 20.000.000,- Kč

pdfZaslané dotazy a odpovědi k X. grantové výzvě.

Formulář žádosti o grant včetně příloh pro 2. kolo ke stažení  zipzde403.75 KB.

Termín uzávěrky příjmu žádostí 2. kola: 20. ledna 2020 ve 13 hodin.

Děkujeme všem organizacím, které se zúčastnily grantového řízení. Nadace obdržela 52 projektových žádostí. 

Výsledky vyhodnocení prvního kola

Do druhého kola postupují následující žádosti:

Číslo žádostiOrganizaceNázev
Z19.003 HoSt Home - Start Česká republika Rozvoj metody asistovaných kontaktů s terapeutickým přesahem v preventivní sociální práci s dětmi a rodiči v rozvodové/rozchodové situaci
Z19.008 Dům tří přání Komplexní přístup k prevenci dlouhodobého rodičovského rozvodového konfliktu
Z19.009 SPONDEA, o.p.s. Rodiče mám napořád
Z19.013 Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z.s. Rozvodem spolu
Z19.014 Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s. Podpora rodin ohrožených rozvodem či rozchodem
Z19.015 APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství, z.s. Dohoda je cesta
Z19.021 DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, o. s. "Když udeří rozvod..." psychosociální pomoc dětem a jejich rodinám v rozvodových situacích
Z19.034 Dětský průvodce rozvodem, z.s. Komplexní podpora rodin v rozpadu s využitím multidisciplinárního týmu
Z19.036 Město Žatec Já jsem tady také: dítě v procesu rozvodu/rozchodu
Z19.039 TreMediaS Společně k dohodě
Z19.049 Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s. Malá akademie rodičovství - Rodiči jsme i nadále
Z19.066 RATOLEST BRNO, z.s. Multidisciplinární nástroje v naplnění práva dítěte na kontakt s oběma rodiči
Z19.073 ESPEDIENTE, z.s. Etablování cochemské praxe u okresního soudu Uherské Hradiště
Z19.074 ESPEDIENTE, z.s. Evaluace zaměřená na vliv použitých pomůcek a edukace rodičů v době rozvodu na dítě a porozvodovou situaci v rodině
Z19.078 Mgr. Magdaléna Skřivánková Dětský průvodce rozvodem

 

K úspěšnému zpracování projektové žádosti doporučujeme prostudovat  pdfGrantovou příručku pro žadatele1.50 MB, která obsahuje postup pro registraci uchazeče a postup pro vložení žádosti o grant do systému pro grantová řízení Nadace Sirius.

Obecný rámec grantového procesu se řídí grantovými pravidly a statutem Nadace Sirius, ke stažení:  pdfGrantová pravidla197.45 KBpdfStatut Nadace Sirius329.79 KB.