Please select your page

Nadace Sirius shledává primární prevenci ohrožení dítěte jako zásadní v oblasti péče o děti, proto jí věnuje velkou část ze své činnosti.

Primární prevence ve svém skutečném významu „předcházení“ může zabránit celé řadě problémů, jejichž pozdější řešení může být velmi náročné a zdlouhavé.

Cílem aktivit/projektů primární prevence v pojetí nadace je:

- eliminace ohrožení dítěte, aby k němu vůbec nedošlo
- oddálení ohrožení dítěte, pokud ho nelze eliminovat
- zmírnění dopadů na dítě, pokud nelze ohrožení dítěte eliminovat, popř. oddálit 

V průběhu roku 2020 se aktivity v oblasti primární prevence soustředí na témata:

Realizované aktivity:

 1. Primární prevence ohrožení rodiny
  1. Výzkum „Predikce ohrožení rodiny“
  2. Expertní kulaté stoly
  3. Predikční modely ohrožení rodiny / dítěte (skóring)
 2. Konference: Stav české rodiny, co ji chrání a ohrožuje
 3. Konference: PODPORA RODIN S DĚTMI – problémy, návrhy a inspirace
 4. Diagnostika ohroženého dítěte
 5. Centrum pro rodinu VEGA
 6. Primární prevence ohrožení dětí 1. tříd ZŠ na Kladensku
 7. Podpora pracovníků OSPOD při péči o ohrožené děti

Pro aktivní naplnění svého poslání Nadace Sirius realizuje vlastní projekty prostřednictvím dvou dceřiných společností:

 • Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s., založená v roce 2008, se věnuje oblasti primární prevence ohrožení rodiny, SPOD a problematice dětí se ZP
 • Centrum podpory, o.p.s., založené v roce 2012, se orientuje na oblast náhradní rodinné péče.