2016

11/16
vyhlášení VII. grantového řízení Podpora zkvalitnění práce doprovázejících organizací v oblasti
náhradní rodinné péče
09/16
ukončen pilotní program Centrum pro rodinu Vega v Kladně
06/16
zahájení projektu Kontakt dětí v NRP s jejich rodiči
06/16
prezentace výsledků výzkumu Postoje rodin s dětmi na konferenci Stav české rodiny, co ji chrání a ohrožuje
06/16
ukončení projektu Aktivní detekce ohrožených dětí v prvních třídách základních škol
v okrese Kladno a posílení spolupráce organizací poskytujících péči jejich rodinám
01/16
rozdělena částka 9 338 761 Kč na podporu 5 projektů VI. grantového řízení
 

2015

09/15
zahájen projekt Centrum podpory náhradní rodinné péče II.
08/15
ukončen projekt Centrum podpory náhradní rodinné péče I.
06/15
vyhlášena VI. grantová výzva Podpora mladistvých při vstupu do samostatného života z náhradní péče
06/15
založena Asociace Dítě a Rodina
 

2014

06/14
zahájen projekt Aktivní detekce ohrožených dětí v prvních třídách základních škol
v okrese Kladno a posílení spolupráce organizací poskytujících péči
jejich rodinám
spolufinancovaný z finančních prostředků EHP fondů

rozdělena částka 15 995 613 Kč na podporu 4 projektů V. grantového řízení
05-11/14
interaktivní výstava Naše cesta v rámci projektu www.chodidilide.cz
 

2013

12/13
spuštěna 3. mediální kampaň Nedejte na první dojem projektu www.chodidilide.cz
11/13
vyhlášena V. grantová výzva Včasná podpora pro rodinu a dítě v období zjišťování diagnózy
a adaptace na zdravotní postižení dítěte
06/13
ukončen projekt Podpora pracovníků OSPOD
04/13
zahájen pilotní program Centrum pro rodinu Vega v Kladně
04/13
zahájen výzkum Postoje rodin s dětmi v rámci projektu Primární prevence ohrožení rodiny
01-06/13
interaktivní výstava Moje cesta v rámci projektu www.chodidilide.cz
 

2012

 
 12/12
spuštěna 2. mediální kampaň Strach z komunikace projektu www.chodidilide.cz
11/12
založeno Centrum podpory, o.p.s.
11/12
zahájen projekt Centrum podpory náhradní rodinné péče I.
09/12
zahájen projekt Primární prevence ohrožení rodiny
 

2011

12/11
zahájen projekt www.chodidilide.cz
12/11
spuštěna 1. mediální kampaň Nevhodný soucit projektu www.chodidilide.cz
11/11
zahájen projekt Podpora pracovníků OSPOD
06/11
grantové řízení ukončeno, projekty nebyly vybrány
06/11
založen informační portál www.sancedetem.cz
02/11
vyhlášena IV. grantová výzva Podpora pracovníků OSPOD při péči o ohrožené děti
 

2010

10/10
rozdělena částka 16 090 673 Kč na podporu 7 projektů III. grantového řízení
05/10
vyhlášena III. grantová výzva Zajištění podpůrných služeb pro rodiny dětí se zdravotním postižením
 

2009

05/09
rozdělena částka 11 533 018 Kč na podporu 5 projektů I. grantového řízení
06/09
vyhlášena II. grantová výzva Podpora rozvoje náhradní rodinné péče
09-12/09
Monitoring II.Problematika dětí se zdravotním postižením v ČR
11/09
rozdělena částka 11 432 190 Kč na podporu 3 projektů II. grantového řízení
12/09
zahájen projekt Diagnostika ohroženého dítěte
 

2008

 
11/08
Konference Ohrožené dítě – prezentace výsledků monitoringu
11/08
vyhlášena I. grantová výzva Sanace ohrožené rodiny
07/08 
založena OPS Sirius, o.p.s.
04-09/08
Monitoring I.Problematika dětí ohrožených nepříznivým sociálním prostředím v ČR
26. 3. 2008
založena Nadace Sirius