Detail projektu

Mám na to

logo letni dum

ikona home
Realizátor:
Letní dům, z. ú.

ikona cas
Realizace:
1. 5. 2016 – 30. 4. 2019

ikona penize
Částka:
3 292 582 Kč

ikona terc
Cíl:
Strategickým cílem projektu bylo ověřit efektivní a funkční způsob prevence selhávání mladistvých z dětských domovů při vstupu do samostatného života. Cílem bylo pomoci dětem zpracovat téma vlastní identity, ztrát, vztahů v rodině a attachementu. Během realizace projektu byly zvýšeny kompetence a odborné znalosti vychovatelů a pracovníků letního domu.

ikona palec
Výsledky:
Během projektu byla poskytnuta přímá podpora celkem 52 dětí z dětských domovů, a to formou sociálně-terapeutických pobytů (31 pobytů), individuální a terapeutické práce.
Pro individuální práci s dětmi byl vytvořen nový metodický nástroj – sada karet „Všechno to jsem já“ s návodnými otázkami a tématy směřujícími k sebepoznání a seberozvoji. Organizace uspořádala čtyři odborné semináře, na kterých byly karty a jejich využití při terapeutické práci představeny. Seminářů se účastnilo 57 sociálních pracovníků a terapeutů z řad odborné veřejnosti. Pro vyhodnocení dopadu přímé podpory byl využit Dotazník sebepojetí dětí a adolescentů, snímaný v prvních a posledních měsících projektu.
V rámci projektu bylo realizováno šetření mezi vychovateli v dětských domovech Klánovice, Korkyně a Písek s cílem ověřit a zvýšit kompetence vychovatelů v porozumění významu témat ztráty, identity, vztahu k vlastní rodině a atttachmentu. Na základě šetření byly vypracovány a akreditovány v rámci MŠMT dva vzdělávací programy: Ohrožené dítě a vztahy, Podpora zdravého sebepojetí dítěte. Ve vybraných dětských domovech proběhly 2denní vzdělávací semináře, kterých se účastnilo 19 vychovatelů.
Osm pracovníků Letního domu se během projektu zúčastnilo osmi skupinových školení a tři pracovníci individuálního semináře. Poznatky ze školení a seminářů jsou využívány v přímé práci s dětmi.

www.letnidum.cz