Detail projektu

Centrum provázení – poradenství, podpora a pomoc dětem a rodinám od okamžiku sdělení nepříznivé diagnózy dítěte

  Logo Centrum provazeni jpeg

Centrum provázení

Centrum provázení nabízí podporu rodinám těžce nemocných dětských pacientů v průběhu a po sdělení závažné diagnózy dětského pacienta a v prvních měsících adaptace na léčbu. Jde o dětské pacienty:

 • se vzácným onemocněním
 • s těžkým zdravotním postižením
 • narozené předčasně nebo extrémně nízkou porodní hmotností.

Provázení začíná okamžikem před – během – nebo bezprostředně po sdělení diagnózy. Pokračuje v prvních fázích vyrovnávání se s novou skutečností a končí předání rodiny do péče návazných služeb.

Cíle Centra provázení:

 • podílet se na zajištění odpovídající péče o těžce nemocného dětského pacienta
 • podporovat porozumění potřebám nemocného dítěte a nalezení vhodného modelu péče
 • multiplikovat efekty terapeutického působení zdravotnických pracovníků na nemocné dítě
 • působit proti vzniku či mírnit průběh stresových situací a také posttraumatického stresového syndromu u pečující osoby

Centrum provázení působí v následujících nemocnicích:

 • VFN Praha, Klinika dětského a dorostového lékařství (od 2015)
 • FN Hradec Králové, Dětská klinika (od 2018)
 • FN Brno, Dětská nemocnice (od 2018)

Metodické centrum Center provázení  zajišťuje přenos know how do dalších pracovišť, průběžnou metodickou podporu, školení a supervizi pracovníků Center a vyhodnocení činnosti nově vzniklých pracovišť.

Garanti Centra provázení:

 • prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.
 • prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.

Nadace Sirius poskytuje novým pracovištím finanční podporu ve formě přímých grantů.

Centrum provázení při VFN Praha

 • Realizátor: VFN Praha
 • Realizace: 1. 2. 2019 – 31. 1. 2020
 • Částka: 1 412 840 Kč

Centrum provázení při FN Brno

 • Realizátor: FN Brno
 • Realizace: 1. 2. 2018 – 31. 1. 2020
 • Částka: 2 975 680 Kč

Centrum provázení při FN Hradec Králové

 • Realizátor: FN Hradec Králové
 • Realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019
 • Částka: 2 975 680 Kč

Metodické centrum Center provázení

 • Realizátor: Společnost pro mukopolysacharidosu
 • Realizace: 1. 2. 2018 – 31. 1. 2020
 • Částka: 3 908 720 Kč

Centrum provázení svými činnostmi a zaměřením přispívá k zajištění komplexní péče o těžce nemocného dětského pacienta. Významně zvyšuje efektivitu prostředků vynakládaných na úhradu lékařské péče u nejzávažnějších diagnóz dětského věku. Ověřovací fáze činnosti Center provázení potvrdí jejich potřebnost v rámci zdravotnického sytému. Podle kvalifikovaných odhadů mohou v rámci ČR potřebovat takovou pomoc ročně cca 3-4 tisíc dětských pacientů. Jedná se o pacienty se závažnou diagnózou, kteří jsou léčeni ve fakultních či krajských nemocnicích, případně ve specializovaných centrech.

Konečným cílem ověřování je zakotvení odborných činností Center provázení do systému hrazené péče poskytované u vybraného okruhu specializovaných zdravotních zařízení.

pdfZávěrečná zpráva - rozšířené pilotní ověření Centra provázení447.30 KB

www.centrumprovazeni.cz