Detail projektu

Rodič rodiči – pomoc ohroženým rodinám

logo host home start

ikona home
Realizátor:
HoSt Home – Start Česká republika

ikona cas
Realizace:
1. 9. 2011 – 31. 12. 2013

ikona penize
Částka:
2 583 000 Kč

ikona terc
Cíl:
Cílem projektu byla podpora sociálně ohrožených rodin v jejich přirozeném prostředí prostřednictvím vyškolených dobrovolníků. V terénní speciálněterapeutické práci byl kladen důraz na prevenci sociálně patologických jevů u rodin.

ikona palec
Výsledky:
Byla poskytnuta konkrétní pomoc 92 rodinám s celkem 202 dětmi. Uskutečnilo se 5 školení dobrovolníků a 3 týmová víkendová setkání, nově bylo vyškoleno 38 dobrovolníků. Zavedená terénní služba pomohla 46 rodinám. V nově vytvořené metodice práce s ohroženou rodinou jsou obsaženy specifika dobrovolnické práce s rodinou, terénní sociální práce a diagnostiky ohrožených rodin v jejich přirozeném prostředí.


www.hostcz.org