Detail projektu

Centrum podpory náhradní rodinné péče I

logo stredisko nahradni rodinne pece

ikona home
Realizátor:
Středisko náhradní rodinné péče, spolek

ikona cas
Realizace:
1. 10. 2011 – 31. 8. 2015

ikona penize
Částka:
13 196 410 Kč

ikona terc
Cíl:

• Výzkumy a vyhodnocování dobré praxe v České republice a zahraničí v oblasti NRP
• Šíření dobré praxe mezi organizacemi působícími v oblasti NRP
• Zlepšení a zkvalitnění služeb v náhradní rodinné péči
• Prohlubování spolupráce státních i nestátních organizací a vytvoření platformy pro sdílení znalostí a zkušeností v oblasti NRP

ikona palec
Výsledky:

Výzkumy:
• Výzkum praxe náhradní rodinné péče v České republice a zkušenosti aktérů s touto praxí
• Právní úprava náhradní rodinné péče v České republice
• Náhradní rodinná péče v České republice v reflexi pracovníků nestátních neziskových organizací a orgánů sociálně-právní ochrany dětí v roce 2015
• Náhradní péče o děti v Dánsku v Anglii a Walesu, na Slovensku a v Polsku
• Transformace náhradní péče o děti na Slovensku po roku 1989
• Závěrečná zpráva ze zahraničního výzkumu

Šíření a vzdělávání:
• 3 třídenní školení metodik dobré praxe – předávání zkušeností mezi organizacemi
• 4 kulaté stoly - navázání spolupráce se státními i nestátními organizacemi
• 2 konference – sdílení informací, posilování spolupráce mezi státními i nestátními organizacemi
Partnerskou organizací pro projekt je centrum podpory, o. p. s.
Více informací a materiály ke stažení naleznete na www.centrumpodpory.cz

ikona stazeni
Výstupy:

Bude doplněno

 


www.nahradnirodina.cz