Detail projektu

Nastartování systému včasné diagnostiky s přímo navazující následnou péčí pro děti se sluchovým postižením a jejich rodiny.

 

.

logo tamtam

ikona home
Realizátor:
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

ikona cas
Realizace:
1. 1. 2011 – 30. 6. 2013

ikona penize
Částka:
3 138 000 Kč

ikona terc
Cíl:
Cílem projektu bylo vytvořit ucelený systém, který bude eliminovat špatnou nebo opožděnou diagnostiku dítěte se sluchovým postižením. Systém umožní dětem se sluchovým postižením a jejich rodinám se včasně zapojit do navazujícího komplexu speciální odborné péče. Projekt má dále přispět ke zvýšení počtu včasných diagnostik a k vytvoření funkční sítě odborníků.

ikona palec
Výsledky:
Do projektu bylo zapojeno 109 rodin dětí se sluchovým, kombinovaným nebo závažným postižením vývoje řeči ve věku od 0 do 6 let, a rodiny neslyšících rodičů s dětmi ve věku od 0 do 6 let. V průběhu byla navázána spolupráce s pediatry, neonatology a foniatry. Celkově došlo k zefektivnění a zkvalitnění sociálních služeb centra (zvýšení kvalifikace odborných pracovníků, vytvoření metodik rané péče), ke zvýšení informovanosti rodičů dětí se sluchovým postižením, k prosazení celoplošného screeningu sluchových vad v ČR.


www.frpsp.cz