Děkujeme, že nám průběžně zasíláte aktuální materiály a informace, které nyní tvoříte pro své spolupracovníky nebo klienty v souvislosti s COVID-19, a které je možné sdílet s dalšími kolegy. Zasílejte i dále na naši adresu: 

Na tvorbě této stránky se podílí Asociace rané péče České republiky.

Obsah:


 

24. 4. 2020 - Návrat dětí se speciálními potřebami do škol – blog paní senátorky Horské https://horska.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=749981


9. 4. 2020 - pdfAktivity pro děti a rodiče1.19 MB


9. 4. 2020 - pdfAktivity pro rodiny188.09 KB


9. 4. 2020 - pdfAktivity s kolíčky na prádlo229.59 KB


9. 4. 2020 - pdfVelikonoční vejce trochu jinak183.41 KB

Zpět na obsah článku ↑


9. 4. 2020 - pdfJednoduché hry bez speciálních pomůcek57.11 KB


2. 4. 2020 - pdfPodpora rodinám COVID215.07 KB


2. 4. 2020 - pdfNáměty KORONA-SUMÁŘ1.54 MB


2. 4. 2020 - pdfRaná péče v Jihomoravském kraji - kontakty4.22 MB


2. 4. 2020 - docAktivity pro rodiče a děti na doma1.15 MB


2. 4. 2020 - pdfJak žít spolu s virem Covid 1986.85 KB

Zpět na obsah článku ↑


2. 4. 2020 - Proč „trénovat“ i s velmi malými dětmi nošení roušky?

Většina dětí v rodinách klientů rané péče je v současné době doma mezi rodinnými příslušníky, pokud chodíte ven, tak dítě bývá často dobře kryté v kočárku. Zdálo by se tedy, že není třeba mu ztěžovat život nasazováním roušky nebo podobné cílené ochrany úst a nosu. Zvažte však, že i v této době budete z jakýchkoli důvodů s dítětem nuceni vyrazit například k lékaři nebo do nemocnice a budete muset překonat část cesty bez kočárku. Pokud pak bude nutné dítěti obličej zakrýt, mohlo by pro ně být stresující, kdyby se mu to dělo poprvé. Zvlášť, pokud by bylo zároveň například nemocné. Doporučujeme tedy - podle schopností a vyspělosti dítěte - začít zakrývání trénovat doma, v klidu a hravým způsobem tak, aby dítě považovalo zakrytí obličeje za běžné nebo alespoň aby ho vydrželo.

Nápady, jak nacvičovat zakrytí obličeje – nutno vybrat a modifikovat i podle toho, jak děti mohou využívat zrak; vše nutno dělat společně, pod dohledem dospělého:

 • Hra se zakrýváním obličeje plenkou – doprovázet smíchem, lechtáním…
 • Hra s miskou před obličejem – houkání do misky, její přibližování a oddalování.
 • Hra s foukáním - na obličej ležícího dítěte položit cca čtvrtinu jednovrstvého papírového kapesníku nebo stejný kousek hedvábného papíru, dítě jej odfoukává a hledá, případně mu jej vracíme (nutno jen pod dohledem, papír časem zvlhne a mohl by se na obličej přilepit).
 • Dotýkání se rodičů, kteří mají roušku - zkoumání, společné zavazování...
 • Pozorování jiných členů rodiny nebo vystupujících v televizi, kteří roušky mají.
 • Nasazování roušky panence, medvídkovi...
 • Kdo je to? (Poznávání členů rodiny v roušce – podle hlasu, očí, brýlí, oblečení…)
 • Obrázky smajlíků nebo veselých zvířecích obličejů namalované na doma vyrobených rouškách.
 • Poznej, jestli se očima směji nebo mračím.
 • Umíš to taky? Pozorování sama sebe se zakrytými ústy a nosem v zrcadle.
 • Hra na piráty.

Možnost alespoň určité náhrady, pokud by dítě klasickou roušku nesneslo: Zimní čepice – kukla; je možné zastehnutím na obou stranách „přitáhnout“ spodní část kukly výše, případně její spodní část na horním okraji zúžit, aby byla kryta větší část obličeje. Kuklu lze uvnitř doplnit šátečkem, který jsou mnohé malé děti zvyklé nosit.

Pokud kuklu pro dítě doma nemáte, velmi podrobný fotonávod k jejímu ušití pro amatéry je třeba zde:

http://vybucky.blogspot.com/2018/09/oboustranna-kukla-strih-fotonavod-zdarma.html

Autor: EDA cz, z. ú.,Raná péče 

Zpět na obsah článku ↑


2. 4. 2020 - Jak zajistit, že nepřeneseme koronavirus například prostřednictvím nákupu, že udržíme rodinu v bezpečí

Zejména máme-li dítě s oslabením imunity, můžeme víc trpět strachem, že nákazu zprostředkujeme nákupem či dalšími věcmi zvenčí.

Abychom zajistili, že virus nepřineseme zvenčí (například při nákupech), je dobré rozdělit byt na zóny – přechodovou a čistou.

Přechodovou zónu užíváme k čištění věcí; sundáme vrchní oblečení (a posléze vypereme nebo ho necháme alespoň tři dny ležet). Ruce, obličej i vlasy (příp. všechno další, co přišlo do kontaktu s vnějším prostředím) si umyjeme dezinfekcí nebo mýdlem.

V praxi to lze zajistit tak, že si na nákup oblečeme dvě vrstvy oblečení a ke dveřím (do přechodové zóny) nachystáme čistou tašku a roztok vody s mýdlem. V obchodě nakupujeme jen balené zboží nebo takové, které lze umýt. Po návratu z obchodu každou položku nákupu postříkáme roztokem vody s mýdlem a přeložíme do čisté tašky/ košíku. Pak se svlečeme vrchní vrstvu oblečení, zastříkáme i sebe (nezapomínáme na vlasy!) roztokem vody s mýdlem a můžeme vkročit do bytu (čité zóny) s věcmi.

Pečivo, které koupíme nebalené nebo ho dostaneme zvenčí - od babičky, sousedky, stačí nechat na pár minut v troubě na 70 stupňů. Máme jistotu, že jsme ho tímto vydesinfikovali, zároveň na kvalitě mu to nijak neubírá.

Zpracovala Anna Slováčková Raná péče Diakonie


2. 4. 2020 - Jak se vypořádat se změnami v čase koronaviru

     docČas změny125.00 KB        xlsDětský rozvrh hodin55 KB

 Autorky: Veronika Strenková a Alice Pexiederová z Rané péče Diakonie

Zpět na obsah článku ↑


2. 4. 2020 - Co dělat, když nelze zajistit běžný chod života rodiny (například nákupy, vyzvednutí léků, zajištění jednání na úřadech…)

Důvody: karanténa, zdravotně oslabené dítě, malé děti, děti, které nejsou ochotné nasadit si roušku a tím znemožňují vycházet na veřejnost.

Postup:

V každém případě je výhodné plánovat a rozmyslet si potřeby rodiny, sepsat je předem. Záležitosti, které mohu vyřešit telefonicky nebo e-mailem, tak řeším přednostně, většinu domluvených termínů mohu odložit.

V případě nákupů a podobných věcí – zkusit se domluvit s partnerem, dalším členem širší rodiny, aby jeden zajistil nákup, zatím co se druhý bude věnovat dítěti. Lze požádat souseda, přátele. V tom případě je zapotřebí dodržovat pravidla bezkontaktního předání nákupu apod. Je vhodné použít platbu přes účet nebo alespoň myslet na bezpečné předání peněz.

Vše usnadní domluva po telefonu předem, pokud možno co nejdetailnější, sestavení seznamu požadovaných věcí, příprava peněz do nákupní tašky ven za zavřené dveře. Vše by mělo proběhnout v ochranných pomůckách, v roušce a s jednorázovými rukavicemi.

V některých místech je možné využít nákup online s dovozem, je ale potřeba počítat s delšími dodacími dobami (https://www.kosik.cz/https://itesco.cz/sluzby-a-znacky/nakupy/vase-prvni-online-nakupy/), v některých místech takto fungují farmářské potraviny apod.

Pokud není možné oslovit své okolí, může pomoc zajistit pracovník sociální služby, poradce rané péče. Obecní nebo městský úřad by měl být informován o možnostech pomoci od dobrovolníků v regionu.

Řada iniciativ organizuje pomoc po celé republice, jejich prostřednictvím je možné najít dobrovolníka přímo v místě bydliště; například https://jsmesvami.diakonie.cz/,

Zpracovala Markéta Sieglová, Raná péče středisko Na Sioně, OCH Kutná Hora, doplnila Pavla Foster Skalová, Raná péče Diakonie

Zpět na obsah článku ↑


2. 4. 2020 - Není třeba osobně chodit na úřady práce

Je nutné kvůli vyřizování nutných neodkladných změn v příspěvku na péči, rodičovském příspěvku a dalších nepojistných dávkách (jejich seznam např. zde https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/oddeleni-socialni-prace/socialni-prace/socialni-davky) chodit osobně na úřad práce?

ROZHODNĚ NE, podle tiskové zprávy Ministerstva práce a sociálních věcí z 26. 3. 2020 omezují úřady práce zásadním způsobem tuto povinnost a i to, co dosud vyžadovalo vaši osobní návštěvu nebo datovou schránku, kterou většina z rodin v rané péči nemá, lze nyní vyřídit obyčejným mailem nebo vše bezkontaktně vhodit do schránky, která je na každé pobočce ÚP viditelně umístěna.  Z textu vydaného ministerstvem dále citujeme:

„Zjednoduší se … administrativa v oblasti nepojistných sociálních dávek. Lidé mohou posílat žádosti a další podklady elektronickou formou bez zaručeného podpisu. Úřad práce ČR budou navíc rovnou vydávat oznámení nebo rozhodnutí ve věci…. Jedná se o mimořádnou právní úpravu, která bude platná pouze pro omezené časové období z důvodu vyhlášeného nouzového stavu. Tato opatření nijak neovlivní podávání nových žádostí a nesníží právní jistoty žadatelů nebo poživatelů dávek. Lidé mohou komunikovat s ÚP ČR jinak než osobně i v případě žádostí o další dávky a podpory či zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. Žádosti mohou zasílat elektronicky prostřednictvím datové schránky, e-mailem, poštou nebo odevzdat do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR, případně na jiném viditelně označeném místě. Pokud klienti využijí možnost podání e-mailem, není nutné, aby měli zaručený elektronický podpis. Přílohou takového emailu může být sken/fotografie s dokladovanou skutečností (např. sken/fotografie žádosti o dávku s podpisem). Pokud člověk touto cestou požádá o jakoukoli podporu/dávku vyplácenou Úřadem práce ČR, je třeba do žádosti uvést také telefonní a e-mailové spojení. Zaměstnanci ÚP ČR jej tak, v případě nutnosti, mohou kontaktovat a předejít případným nesrovnalostem. Aby úředníci mohli ověřit totožnost žadatele, event. s ním projednat doložení dalších podkladů, je třeba reagovat na e-maily obdržené z Úřadu práce ČR či přijímat hovory z příslušných kontaktních pracovišť ÚP ČR. Obvykle začínají číslicí 950 … Tyto přijaté hovory nejsou zpoplatněné a nepřinesou tedy klientům žádné výdaje. Další praktické informace pro občany jsou k dispozici na webových stránkách Úřadu práce ČR - www.uradprace.cz.“

Autor: EDA cz, z. ú, raná péče

Zpět na obsah článku ↑


2. 4. 2020 - Jak zabavit děti, které musejí zůstávat doma

Děti nechodí do školy, na kroužky, ven s kamarády, hrát si k sousedům, nejezdí k prarodičům – karanténní opatření jim – věřme, že na krátký čas – totálně převrátila každodenní život. Chybí jim kontakt s vrstevníky, chybí jim sport a zábava. Dokonce přiznávají, že už by rády šly zase do školy. Děti se prostě nudí…

Koronavirová epidemie je tak pro rodiče opravdovou zkouškou pevných nervů. Obavy o zdraví rodiny, ekonomické dopady, suplování za učitele a k tomu ještě protivné a „nevybité“ děti.

V Centru pro dětský sluch Tamtam, jehož kolektiv tvoří také matky s dětmi, chceme rodičům alespoň z části ulehčit jejich současnou situaci. Třeba tím, že ty mladší děti na chvíli zabavíme.

Na našich webových stránkách jsme založili rubriku „Bavíme se doma“ a každý den do ní připravujeme dvě až tři hry na určité téma. Básničky, pohádky, rukodělná tvoření z věcí, které má každý z nás doma. S těmi menšími si mohou hrát ti starší sourozenci. Každá z her má navíc edukativní nádech – procvičuje slovní zásobu, soustředěnost, pozornost, jemnou i hrubou motoriku a některé z nich – ty soutěžní – třeba i umění prohrávat.

Hry, přestože je připravujeme pro naše klienty, kterými jsou děti se sluchovým postižením do věku zhruba sedmi let, si může zahrát každý. A pak se nám třeba pochlubit, jak se jim to líbilo.

Více informací a hry k dispozici najdete na https://www.tamtam.cz/bavime-se-doma/.

Příjemnou zábavu.

Autor: Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Zpět na obsah článku ↑


2. 4. 2020 - Očkování v době koronavirové

Pro klientskou rodinu jsem zjišťovala odpověď na otázku, zda je vhodné, aby za současné situace došlo k očkování druhé dávky proti klíšťové encefalitidě u 2,5 ročního chlapečka. Zároveň jsem hledala odpověď na otázku, zda začít s povinným očkováním u tříměsíčního dítěte. Na obě otázky mi odpověděla paní MUDr. Jitka Škovránková z očkovacího centra FN Motol. Paní doktorka mi odpověděla, že by očkování u klíšťové encefalitidy druhou dávku posunula na později, protože ji lze aplikovat  i v odstupu 10-12 měsíců od první dávky. Na otázku povinného očkování u tříměsíčního dítěte sdělila, že běžné očkování u kojenců lze provést, kromě živé vakcíny Priorix. Její doporučení je v souladu s vyjádřením České vakcinologické společnosti.

Vyjádření České vakcinologická společnosti k otázkám týkající se očkování za současné situace: 

 1. Žádná očkovací látka nechrání proti nemoci COVID-19 a ani nezvyšuje riziko vzniku této nemoci.
 2. Očkovací látky nepoškozují imunitní systém. Naopak velmi cíleně jej stimulují k obraně proti některým závažným a život-ohrožujícím infekčním onemocněním.
 3. Některá očkování u starších dětí a dospělých lze odložit, vždy po předchozí konzultaci s registrujícím lékařem. Odklad některých vakcín v těchto věkových kategoriích o týdny až měsíce představuje jen minimální riziko. Důvodem tohoto doporučení je snížení kontaktu lidí se zdravotnickými zařízeními (zdravotníky a dalšími pacienty) a tím snížení možnosti přenosu nemoci COVID-19. Starší děti, kterým chybí očkování doporučené pro kojenecký a batolecí věk a ke kterým stále je indikace, by se měly doočkovat co nejdříve.
 4. Očkování by se nemělo odkládat především u kojenců a batolat. Benefit očkování v těchto věkových kategoriích převyšuje riziko přenosu infekce v očkujících zdravotnických zařízeních. Při odložení očkování se zvyšuje riziko závažného onemocnění pro dítě a existuje reálná hrozba vzniku dalších epidemií, především spalniček a černého kašle.
 5. Respektovat doporučení registrujícího lékaře. Výše uvedená všeobecná doporučení se nemohou vztahovat na každou jednotlivou situaci a především rizikoví pacienti mohou vyžadovat individuální přístup tak, aby pro ně bylo riziko infekčních onemocnění minimalizováno. 

Česká vakcinologická společnost také sděluje, že se očkování neprovádí u dětí, které jsou v karanténě pro onemocnění COVID-19 nebo mají zvýšenou tělesnou teplotu a příznaky akutního onemocnění. V těchto případech se pokračuje v očkování po skončení karantény nebo vymizení příznaků akutního onemocnění. Případná nepoznaná inkubační doba onemocnění COVID-19 u dítěte bez klinických známek onemocnění nepředstavuje riziko. V případě přeočkování po základním očkování je možné využít maximální intervaly v souladu s vyhláškou o očkování nebo SPC vakcín.

Podrobnější informace k vyjádření České vakcinologické společnosti a jejich doporučení naleznete na jejich stránkách https://www.vakcinace.eu/ - pro účely tohoto textu bylo z jejich stránek zkráceno a upraveno. V případě nejistot je vhodné se s dotazem obrátit na svého registrujícího lékaře, případě na očkovací centra ve vašem okolí.

Zpracovala Kristýna Bezděková, Raná péče Diakonie

Zpět na obsah článku ↑


 

 

Jste nezisková organizace a pracujete nyní vzhledem k nastalé situaci z domova? Řekněte nám, jaké prostředky/technologie využíváte k vaší práci během těchto dní. Mnoho z vás přešlo do jiného režimu práce a bylo třeba nastavit i jiné způsoby komunikace mezi kolegy a klienty, spolupráci a sdílení souborů v rámci pracovních kolektivů i mimo ně. Každý pro tuto výzvu hledal a našel jiné prostředky. Někteří již moderní technologie, které trh nabízí, znají a používají, ale někteří používají zatím třeba jen email. Prosíme vás o vyplnění krátkého formuláře, abychom zjistili vaše potřeby a mohli se zamyslet nad tím, jak bychom vám v tomto směru mohli pomoci.