Please select your page

Detail projektu

Na správné cestě

  vikyrek

ikona home
Realizátor:
RC Vikýrek, z.s.

ikona cas
Realizace:
1. 9. 2018 – 31. 12. 2019

ikona penize
Částka:
1 088 440 Kč

ikona terc
Cíl:
Cílem projektu je zachytit a eliminovat potencionální ohrožení v rodině dříve, než se rozvine do vážných problémů. Rodině bude poskytnuta okamžitá pomoc formou diagnostiky, poradenství a neprodlené terapie v rámci poradny na půdě rodinného centra. Projekt zvýší povědomí rodin o dostupnosti služeb na podporu prevence patologických situací v rodinách, povede rodiče k včasnému řešení problémů s pomocí odborníků. Celkově by měl přispět ke kvalitativnímu zlepšení vztahů mezi rodiči a dětmi.

ikona palec
Očekávané výsledky:

Zvýšení povědomí rodin s dětmi o možnostech primární prevence

Vytvoření uceleného katalogu poskytovatelů sociálních služeb

Začlenění aktivity „Otevřené kruhy“ do programu Rodinných center

Workshop „Být spolu“ pro rodiče s dětmi za podpory a případného včasného zásahu dětského psychologa.

Zřízení poradny

Zvyšování rodičovských kompetencí formou série seminářů a přednášek

ikona stazeni
Výstupy:
  Budou publikovány po ukončení projektu na tomto místě.

www.vikyrek.cz

 

Detail projektu

To nejdůležitější je neviditelné

  vigvam

ikona home
Realizátor:
Poradna Vigvam, z.ú.

ikona cas
Realizace:
1. 7. 2017 – 31. 12. 2019

ikona penize
Částka:
258 900 Kč

ikona terc
Cíl:
Cílem projektu je prevence vyloučení dítěte zasaženého ztrátou kamaráda ze sociální skupiny. V rámci projektu bude otevřena diskuse s pedagogy, téma ztráty bude zapojeno do preventivních aktivit pedagogických pracovníků. Pracovníci s dětmi a dětskými skupinami budou seznámeny s postupy komunikace na téma ztráta vedoucí k správnému uchopení a zpracování tématu.

ikona palec
Očekávané výsledky:

Realizace videa

Vytvoření metodiky práce s videem

ikona stazeni
Výstupy:
  Budou publikovány po ukončení projektu na tomto místě.

www.poradna-vigvam.cz

 

Detail projektu

Lidé odvedle

kviff

ikona home
Realizátor:
Film Servis Festival Karlovy Vary, a.s.

ikona cas
Realizace:
1.10.2016 – 31.12.2016

ikona penize
Částka:
2 600 000 Kč

ikona terc
Cíl:
Cílem projektu bylo zaujmout širokou veřejnost a přinutit ji přemýšlet o životě lidí se zdravotním postižením. V rámci MFFKV vznikla nová filmová sekce Lidé odvedle, která prostřednictvím vybraných filmů bude přibližovat životní příběhy a osudy lidí s postižením.

ikona palec
Očekávané výsledky:

V roce 2016 byla sekce zaměřena na tématiku tělesného postižení. Bylo představeno 7 filmů v celkem 21 představeních:

 • - Návrat domů, USA, 1978
 • - Hasta la vista!, Belgie, 2011       
 • - Nedotknutelní, Francie,2011    
 • - Kurz negativního myšlení, Norsko, 2006
 • - Murderball, USA, 2005
 • - Utíkej, jestli to dokážeš, Německo, 2010
 • - Takoví normální vozíčkáři, Maďarsko, 2016

Filmová představení navštívilo kolem 5 000 návštěvníků.

www.kviff.com

 

Detail projektu

Dětské krizové centrum

  detske krizove centrum

ikona home
Realizátor:
Dětské krizové centrum, z.ú.

ikona cas
Realizace:
1. 7. 2018 – 30. 4. 2021

ikona penize
Částka:
1 874 850 Kč

ikona terc
Cíl:
Cílem projektu je analýza současného stavu detekce ohrožených dětí, identifikace slabých míst v systému a vytvoření nástrojů efektivnější detekce ohrožených dětí a posílení kompetencí odborníků a rodičů. V rámci projektu bude poskytnuta dočasná odborná péče ohroženým dětem a podpora rodinám v dětském krizovém centru. Do projektu bude zapojeno celkem 120 rodin.

ikona palec
Očekávané výsledky:

Metodika a manuály pro jednotlivé typy ohrožení dítěte

Letáky – Desatero bezpečného chování pro děti

Kampaň „VY A MY – vracíme dětem ukradené dětství“ zacílená na rodičovské kompetence a vyhledávání včasné odborné péče

ikona stazeni
Výstupy:
  Budou publikovány po ukončení projektu na tomto místě.

www.ditekrize.cz

 

Detail projektu

Rozvoj interdisciplinární spolupráce v zájmu dětí v rámci krajů ČR

cochem

ikona home
Realizátor:
Cochem.cz, z.s.

ikona cas
Realizace:
1. 5. 2017 – 31. 5. 2018

ikona penize
Částka:
338 008 Kč

ikona terc
Cíl:
Cílem projektu je podpořit šíření nových postupů - cochemské praxe v opatrovnickém řízení. Cochemský model představuje interdisciplinární spolupráci všech profesí a institucí, které se zúčastňují rozvodového řízení. Všichni účastníci se snaží dovést rodiče k dohodě ohledně péče o děti, kterou rodiče sami s jejich pomocí sestaví, oba rodiče akceptují a následně dodržují. Model vyžaduje změnu přístupu všech zúčastněných stran, zlepšení komunikace a vzájemné spolupráce. 

Bude realizováno celkem 12 seminářů a 12 workshopů v rámci jednotlivých krajů ČR, které vysvětlí principy cochemské praxe, výhody takového postupu nejen pro rodiče a děti, ale také pro každou jednotlivou profesi a dále zprostředkují praktické zkušenosti ze zavádění tohoto postupu při OS v Novém Jičíně. Následný workshop je praktickou ukázkou principů fungování interdisciplinární spolupráce.

ikona palec
Očekávané výsledky:

Video – Apel - Cochemská praxe: https://video.aktualne.cz/dvtv/deseti-tisicum-deti-rocne-se-rozpada-rodina-rozvod-zvladnou/r~cd09ae2e746b11e882090cc47ab5f122/
Manuál – Etablování Cochemské praxe: pdfPDF_manual_Etablovani_CP.pdf9.01 MB
Vizuál – Etablování Cochemské praxe: pdfPDF_vizual_Etablovani_CP.pdf4.60 MB

www.cochem.cz