Please select your page

Termín realizace: leden 2016 – v realizaci/probíhá
Projektová manažerka: Kamila Badová

Konstrukce predikčních modelů navazuje na výsledky výzkumu Predikce ohrožení rodiny. Data získaná v rámci tohoto šetření byla použita pro vytvoření matematických, tzv. skóringových, modelů pro různé typy ohrožení dětí.

Skóringové modely identifikují faktory, okolnosti a charakteristiky rodiny, které jsou nejsilněji asociovány s každým z vybraných typů ohrožení dítěte. Jednotlivé charakteristiky, které jsou identifikovány pomocí modelů,  lze na základě provedeného statistického šetření pokládat za ty, na které má smysl cílit preventivní aktivity, ať již z hlediska celkového systému primární prevence nebo z hlediska jednotlivých rodin. Výstupem skóringových modelů je zároveň možnost určit pro konkrétní rodinu, na základě jejich charakteristik zobrazených na škále podle jejího skóre, její relativní míru rizika vzniku daného ohrožení ve srovnání s rodinami v České republice.

Autorský tým:

RNDr. Pavel Charamza, CSc., Mgr. Daniel Dvořák, Mgr. Mgr. Daniel Prokop, Ing. Mgr. Marek Vranka.

V případě Vašeho zájmu o další informace k projektu kontaktujte projektovou manažerku: .