Please select your page

Termín realizace: srpen 2012 (zahájení aktivit) – projekt stále probíhá
Projektová manažerka: Kamila Badová

Cílem projektu Primární prevence ohrožení rodiny je zmapování oblasti primární prevence v České republice a to jak z pohledu funkčnosti systému, existence podpůrných a poradenských služeb, sítě odborníků, tak i z pohledu funkčnosti rodiny jako takové, a to především optikou ohroženého dítěte.

Zmapování oblasti primární prevence bude sloužit k zacílení následných aktivit nadace prostřednictvím grantových řízení a projektů, jejichž společným obecným cílem bude podpora zdravého fungování rodiny, která je pro zdravý vývoj dítěte nenahraditelná, a včasná identifikace jejího případného ohrožení.

Zrealizované aktivity v rámci projektu Primární prevence ohrožení rodiny:

1. Výzkum „Predikce ohrožení rodiny“

2. Expertní kulaté stoly

3. Predikční modely ohrožení rodiny/dítěte (skóring)

Expertní skupina pro oblast primární prevence: