Please select your page

Termín realizace: 1.8.2014 – 30.6.2017
Projektová manažerka: Markéta Jindrová

V květnu 2014 se Centrum pro rodinu VEGA a jeho provoz stalo součástí projektu “Aktivní detekce ohrožených dětí v okrese Kladno a posílení spolupráce organizací poskytujících péči jejich rodinám“ (pracovní název „Primární prevence ohrožení dětí 1. tříd ZŠ“):

-          Projekt byl realizován v období 1. 8. 2014 – 30. 6. 2016

-          Realizace projektu byla v období 1. 8. 2014 – 30. 4. 2016 podpořena grantem v rámci programu CZ03 – Fond pro nestátní neziskové organizace. Dále byl projekt v tomto období spolufinancován z prostředků Nadace Sirius

-          Realizace projektu v období 1. 5. – 30. 6. 2017 byla plně hrazena ze zdrojů Nadace Sirius

Cílem projektu bylo ve spolupráci s třídním učitelem identifikovat potenciální ohrožení dítěte. Smyslem bylo včas nalézat děti, které jsou ohroženy problematickou situací a okamžitě nabídnout pomoc jejich rodinám, dále aktivizovat a motivovat jejich rodiny k řešení situace a následně odstranit ohrožení v rodině prostřednictvím vnitřních zdrojů rodiny nebo dostupných služeb v regionu.

Základem projektu byla spolupráce školského a sociálního systému péče o dítě: pracovník sociální služby (koordinátor) úzce spolupracuje s pracovníkem školství (třídní učitel).

V případě Vašeho zájmu o další informace k projektu kontaktujte projektovou manažerku: .