Please select your page

Detail projektu

Zajištění udržitelnosti a rozvoje specializované adiktologické péče pro děti a dorost v ČR Feasibility Study 1

 

  

vfn logo web kruh

ikona home
Realizátor:
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

ikona cas
Realizace:
1. 7. 2018 – 30. 12. 2019

ikona penize
Částka:
1 298 000 Kč

ikona terc
Cíl:
Cílem projektu je přípravit a ověřit záměr vytvoření centra pro dětské a dospívající adiktologické pacienty na území Prahy a navrhnout celostátní síť dětských referenčních ambulancí na úrovni krajů. Centrum by se mělo stát vzorem a školícím pracovištěm pro plánovanou síť krajských specializovaných center. Bude zajišťovat průběžné vzdělávání, podporu a realizaci společných výzkumných a rozvojových projektů a propojení s obdobnými organizacemi v zahraničí.

ikona palec
Očekávané výsledky:
Projekt zahájí proces definování celého spektra dětské péče v adiktologii a pomůže její institucionalizaci. Na jeho realizaci se podílí Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

ikona stazeni
Výstupy:
Bude doplněno. 

www.vfn.cz