Detail projektu

Sanace je spolupráce

logo strep

ikona home
Realizátor:
STŘEP, o.s. – České centrum pro sanaci rodiny

ikona cas
Realizace:
1. 8. 2009 – 31. 12. 2011

ikona penize
Částka:
3 505 000 Kč

ikona terc
Cíl:
Cílem projektu bylo snižovat počty dětí odebíraných z rodin, posílit fungování multidisciplinární spolupráce a systémově ovlivnit tvorbu koncepce a metodiky sanace rodiny. Do projektu byli zapojeni sociální pracovníci oddělení sociálněprávní ochrany dětí jednotlivých částí Prahy, pracovníci zařízení pro výkon ústavní výchovy, poskytovatelé sociálních služeb pro ohrožené rodiny, soudci a další odborníci.

ikona palec
Výsledky:
V rámci sanace byla poskytnuta pomoc 77 rodinám, do projektu se zapojilo 219 odborníků a 22 sociálních pracovnic, bylo realizováno 289 případových konferencí a 10 multidisciplinárních supervizí s 235 účastníky. Byla vytvořena metodika sanace rodiny v situaci prevence umístění a v době umístění dítěte mimo rodinu a jeho návrat do sanované rodiny a metodika případových konferencí. V rámci projektu byly šířeny metodiky a příklady dobré praxe – realizovány 4 kurzy a 4 kulaté stoly a konference.


www.strep.cz