Detail projektu

Klíče k samostatnosti II

logo janus 2x15

ikona home
Realizátor:
Janus, z. s.

ikona cas
Realizace:
1. 4. 2016 – 30. 9. 2018

ikona penize
Částka:
2 874 000 Kč

ikona terc
Cíl:
Cílem projektu je poskytnout komplexní, systematickou a dlouhodobou podporu mladým lidem, kteří vyrůstají mimo svoji původní rodinu v náhradní péči. Pomoc je poskytnuta formou sociálněprávního a psychoterapeutického poradenství, doprovázení a asistence. Součástí projektu je též vytvoření platformy pro spolupráci a sdílení informací subjektů působících v této oblasti.

ikona palec
Výsledky:
Během projektu bylo podpořeno individuální konzultací 60 klientů, bylo poskytnuto 1 307 individuálních intervencí a 36 klientům bylo poskytnuto dlouhodobé provázení. Součástí projektu byla organizace 5 kulatých stolů, souhrnná zpráva z kulatých stolů byla prezentována na konferenci „Radosti a strasti na cestě do samostatného života“, která proběhla 22. 5. 2018 v Brně a byla předána na MPSV. Vznikla řada brožur pro dospívající z náhradní péče zaměřená na práci, bydlení, peníze, úřady.