Detail projektu

"Roztáhnout křídla..." Raná péče na Vysočině – rozvoj služby pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením

 logo portimo

ikona home
Realizátor:
Portimo, o.p.s.

ikona cas
Realizace:
1. 1. 2011 – 31. 12. 2012

ikona penize
Částka:
1 459 000 Kč

ikona terc
Cíl:
Cílem projektu bylo zlepšení kvality služeb rané péče pro rodiny pečující o děti v raném věku s ohroženým vývojem v Kraji Vysočina, zvláště na území okresu Žďár nad Sázavou. Jde především o zajištění dostupnosti služeb, zajištění informovanosti rodin a zajištění spolupráce s lékaři.

ikona palec
Výsledky:
V rámci projektu byla poskytnuta podpora 15 rodinám dětí s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením nebo dětí narozených předčasně. Byla navázána spolupráce se 100 lékaři a 10 dobrovolníky. Díky projektu se zvýšila nabídka služby rané péče po stránce odborné i materiální. Zvýšila se informovanost o službách mezi laickou a odbornou veřejností. Byla vytvořena metodika meziinstitucionální a mezioborové spolupráce se subjekty péče o děti se zdravotním postižením.


www.portimo.cz