Detail projektu

Pěstounská péče příbuzných

 centrum psychologicke pomoci

ikona home
Realizátor:
Centrum psychologické pomoci, p. o.

ikona cas
Realizace:
1. 9. 2019 – 28. 2. 2023

ikona penize
Částka:
1 676 800 Kč

ikona terc
Cíl:
Tento projekt reaguje na aktuální situaci v oblasti příbuzenské pěstounské péče. V současnosti jde o nejrozšířenější typ dlouhodobé pěstounské péče (cca 70-80%). Práce s touto skupinou pěstounů je však specifická (jiná specifika, problematické vzdělávání, vysoký věk pěstounů, patologie v rodině apod.), což částečně pramení i z jiného postupu při umístění dítěte do péče. Ve své podstatě se jedná o jiný typ péče, než klasické pěstounské péče, se svými velmi specifickými charakteristikami.
Záměrem projektu je v první řadě zjistit u samotných pěstounských rodin jaký druh pomoci a způsobů práce preferují ve své nové životní roli náhradního rodiče a následně navrhnout konkrétní metody práce pro tuto skupinu pěstounů.

ikona palec
Očekávané výsledky:

  • Validními metodami zjistit potřeby příbuzenských pěstounů, jejich motivaci, postoje v životních situacích
  • Definovat specifika příbuzenských pěstounů, navrhnout konkrétní metody práce s uvedenou skupinou pěstounů
  • Navrhnout a pilotně ověřit konkrétní metody práce s uvedenou skupinou pěstounů
  • Prezentovat výsledky výzkumného šetření, specifické podpory a metod práce s příbuzenskými pěstouny odborné veřejnosti

Partnerskou organizací pro projekt je Centrum podpory, o. p. s.

Více informací a materiály ke stažení naleznete na www.centrumpodpory.cz

ikona stazeni
Výstupy:

Bude doplněno

 


www.cepp.cz