Detail projektu

Bezpečný kontakt dítěte v náhradní rodinné péči s jejich biologickou rodinou

 logo amalthea

ikona home
Realizátor:
Amalthea o.s.

ikona cas
Realizace:
1. 4. 2019 – 31. 3. 2021

ikona penize
Částka:
5 150 220 Kč

ikona terc
Cíl:
Projekt navazuje na předešlý projekt Kontakt dětí v NRP s jejich rodiči, kdy byl vytvořen Manuál Kontakt dětí v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou včetně Formuláře pro vyhodnocení rizik kontaktu. V rámci projektu chceme Formulář dále šířit do praxe na další pracoviště. Usilujeme o to, aby rozhodování o kontaktu dětí v NRP s jejich rodinou bylo vždy se vší pozorností k potřebám a zájmům každého dítěte. Hlavním posláním projektu je zajištění bezpečného kontaktu dětí v NRP s jejich biologickou rodinou a zvýšení odbornosti pracovníků sociálně-právní ochrany dětí v této oblasti. Rozhodování pracovníků musí stát na jasných důkazech a objektivních informacích, nikoliv pouze na pocitu pracovníka či podléhat trendům, které nemusí být vždy v zájmu dítěte.

ikona palec
Očekávané výsledky:

  • Kontakt dítěte v NRP s biologickou rodinou je nataven pro dítě bezpečně a smysluplně
  • Zvýšené kompetence pracovníků OSPOD, NNO a KÚ při rozhodování o kontaktu dětí v NRP s biologickou rodinou
  • Sociální pracovníci SPOD mají k dispozici metodické materiály ke kontaktu

Partnerskou organizací pro projekt je Centrum podpory, o. p. s.

Více informací a materiály ke stažení naleznete na www.centrumpodpory.cz

ikona stazeni
Výstupy:

Bude doplněno

 


www.amalthea.pardubice.cz