Detail projektu

Centrum podpory náhradní rodinné péče III

logo stredisko nahradni rodinne pece

ikona home
Realizátor:
Středisko náhradní rodinné péče, spolek

ikona cas
Realizace:
1. 4. 2019 – 30. 6. 2021

ikona penize
Částka:
10 000 000,- Kč

ikona terc
Cíl:

Projekt CP NRP III navazuje a dále rozvíjí výstupy projektu CP NRP II, a to především v oblasti osvojování, kde zahraniční i domácí výzkumy upozornily, mimo jiné na to, že osvojení se stává primárně jedním z prostředků sociálně-právní ochrany, a na nezbytnost zajištění postadopčních služeb. Osvojené děti mají obdobné specifické potřeby jako děti v pěstounské péči a je jim potřeba zajistit péči na stejné úrovni a osvojitelům stejně širokou škálu služeb.

ikona palec
Očekávané výsledky:

• Posílení znalosti aktérů v oblasti osvojování
• Podpoření zdravého vývoje dětí v náhradní rodinné péči

Partnerskou organizací pro projekt je Centrum podpory, o. p. s.
Více informací a materiály ke stažení naleznete na www.centrumpodpory.cz

ikona stazeni
Výstupy:

Bude doplněno

 


www.nahradnirodina.cz