Detail projektu

Podpora matek a jejich dětí

  logo kappa help

ikona home
Realizátor:
KAPPA-HELP, z.s.

ikona cas
Realizace:
1. 7. 2019 – 30. 4. 2020

ikona penize
Částka:
173 280 Kč

ikona terc
Cíl:
Cílem projektu bylo poskytnout podporu a včasnou pomoc těhotným ženám a matkám s dětmi do 3 let (původně do 3 měsíců) věku v nepříznivé životní situaci. Nová služba organizace zahrnuje psychologickou, terapeutickou a sociálně-právní podporu, dále  zprostředkování pomoci v oblasti  bydlení a zprostředkování případné léčby.

ikona palec
Výsledky:
Organizace zavedla novou službu pro těhotné a matky s dětmi do 3 let věku v nepříznivé životní situaci včetně zajištění detekce cílové skupiny.  V rámci projektu byla poskytnuta pomoc 14 klientkám – 8 klientek bylo ohroženo domácím násilím, 4 klientky měly problémy se závislostí u sebe nebo v rodině. Na závěr bylo provedeno dotazníkové šetření, nejpřínosněji hodnotily klientky psychologické poradenství, potravinovou pomoc, dále právní a sociologické poradenství. Byla navázána mezioborová spolupráce a vytvořena metodika spolupráce.

 

www.kappa-help.cz