Detail projektu

Realizace aktivit přispívajících k rozvoji systému náhradní rodinné péče

logo asociace dite a rodina

ikona home
Realizátor:
Asociace Dítě a Rodina, z.s.

ikona cas
Realizace:
1. 7. 2015 – 31. 12. 2015
1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

ikona penize
Částka:
2015: 300 000 Kč
2016: 1 150 000 Kč
2017: 1 200 000 Kč
2018: 1 240 000 Kč
2019: 1 200 000 Kč

ikona terc
Cíl:
Asociace Dítě a Rodina je sdružení neziskových organizací působících v oblasti péče o ohrožené děti. Jejich společným cílem je, aby každé dítě mohlo vyrůstat v rodinném prostředí. Asociace byla založena v červenci 2015 a důvodem jejího založení je prosazování zlepšení systému péče o ohrožené děti. Kromě jeho sjednocení pod jedno kompetentní ministerstvo a zvýšení kvality poskytovaných služeb pro ohrožené děti usiluje Asociace Dítě a Rodina o zákaz umisťování dětí do 7 let do ústavní péče, deinstitucionalizaci a o podporu a rozvoj všech forem náhradní rodinné péče.

ikona palec
Výsledky:

2015
Během roku 2015 Asociace Dítě a Rodina rozšířila svoji členskou základnu a navázala spolupráci s Výborem pro sociální politiku.

2016
Ke konci roku 2016 měla Asociace Dítě a Rodina celkem 61 členů, svoje aktivity zaměřila na osvětu problematiky náhradní rodinné péče.

2017
V roce 2017 se zástupci Asociace Dítě a Rodina zaměřili na osobní schůzky s poslanci a zástupci ministerstev, a především na návštěvy krajů. Předmětem schůzek byl stav NRP v daném kraji, transformace ústavní péče, sjednocení systému péče o ohrožené děti, ukotvení věkové hranice, pod kterou by děti neměly být umisťovány do ústavní péče Z konkrétních projektů byl zrealizován ve spolupráci s organizací Vteřinou poté, z.s. kulatý stůl s názvem „Transformace systému péče o ohrožené děti z pohledu dětí a dalších odborníků“ a dále ve spolupráci s Platformou pro sociální bydlení v rámci iniciativy „Mít svůj domov“ proběhl průzkum „71 % Čechů podporuje přijetí zákona o sociálním bydlení“, který byl vypracován společností Median, s.r.o.

Členskou základnu Asociace Dítě a Rodina tvořilo 70 organizací.

2018
V březnu 2018 spustila Asociace Dítě a Rodina kampaň za omezení ústavní péče, v rámci které byla vyhlášena Petice proti umísťování nejmenších dětí do kojeneckých ústavů. Během tří měsíců bylo dosaženo 15 000 podpisů a petice byla předána vládě a poslanecké sněmovně. V květnu 2018 u příležitosti Mezinárodního dne rodiny Asociace Dítě a Rodina zveřejnila výsledky exklusivního výzkumu veřejného mínění, který zadala Nadace Sirius a realizovala  společnost Median, s.r.o., Z průzkumu je patrné, že se 87% lidí v České republice domnívá, že kojenecké ústavy mají negativní vliv na vývoj dítěte. V listopadu 2018 byly zveřejněny výsledky dalšího výzkumu společnosti Median, týkající se postoje české veřejnosti k pěstounské péči. Ke konci roku Asociace reagovala na organizační záměr MPSV sloučit v rámci ministerstva několik specializovaných odborů. Sloučením by byla zhoršena stávající situace v oblasti ohrožených dětí. Asociace dále pokračovala v rozhovorech s poslanci, ministry a náměstky o potřebě transformace systému péče o ohrožené děti a dalších potřebných systémových změnách v této oblasti.

2019
V průběhu roku 2019 připravila Asociace Dítě a Rodina několik analýz:

  • Analýza o pěstounských rodinách a dětech v pěstounské péči v České republice a vydala tiskovou zprávu „Největší mýty o pěstounské péči“, červen 2019
  • Analýza čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské péče pro potřeby MPSV, červen 2019
  • Analýza odborného personálního zabezpečení v dětských domovech pro děti do 3 let a vydala tiskovou zprávu „Dětské domovy pro děti do 3 let nesplňují zákonné požadavky na minimální personální obsazení“, srpen 2019.

Dále vedla rozhovory s poslanci a zástupci ministerstev o potřebě transformace systému péče o ohrožené děti a o dalších potřebných změnách, vyjadřovala se k aktuálním tématům z oblasti péče o ohrožené děti formou tiskových zpráv, otevřených dopisů a komentářů v mediích. Zúčastnila se odborných kulatých stolů na půdě MPSV, poslanecké sněmovny i jednotlivých krajů a řady konferencí.

Ke konci roku tvořilo členskou základnu celkem 73 organizací.

www.ditearodina.cz