Detail projektu

Centrum podpory náhradní rodinné péče II

logo stredisko nahradni rodinne pece

ikona home
Realizátor:
Středisko náhradní rodinné péče, spolek

ikona cas
Realizace:
1. 9. 2015 – 31. 3. 2019

ikona penize
Částka:
17 548 873 Kč

ikona terc
Cíl:

• Navrhnout model podpory osvojitelských rodin
• Navrhnout model náhradní rodinné péče pro zdravotně znevýhodněné děti
• Rozvíjet komunikaci a spolupráci mezi OSPOD a neziskovými organizacemi v oblasti náhradní rodinné péče
• Sdílet dobrou praxi mezi neziskovými organizacemi v oblasti náhradní rodinné péče
• Podporovat zdravý vývoj dětí v náhradní rodinné péči

ikona palec
Výsledky:

Výzkum osvojení:

• Právní analýza osvojení v Anglii
• Právní analýza osvojení v Dánsku
• Právní analýza osvojení a náhradní péče o ZZD v Rakousku
• Osvojování dětí v Anglii a Dánsku
• Minulost a současnost adopční praxe v Rakousku
• Právní analýza osvojení v ČR
• Analýza potřeb rodin s osvojeným dítětem
• Osvojování dětí v České republice
• Vybrané výzkumy a poznatky o vlivu institucionální výchovy na vývoj dítěte

Výzkum zdravotně znevýhodněné děti:

• Právní analýza náhradní péče ZZD v Anglii
• Právní analýza náhradní péče ZZD v Dánsku
• Právní analýza osvojení a náhradní péče o ZZD v Rakousku
• Děti s postižením v náhradní péče v Anglii a Dánsku
• Postižené děti a jejich rodiny v Rakousku
• Právní úprava zdrav.znevýhodněných dětí v ČR
• Zpráva z výzkumu v ČR na téma ZZD v ČR

Návrhy modelů:

• Model osvojování
• Model náhradní rodinné péče pro děti se zdravotním znevýhodněním

Vzdělávání a šíření dobré praxe:

• Setkání zástupců OSPOD a NNO poskytujících služby v NRP ve 13ti krajích - zpracována závěrečná zpráva ze setkání, uspořádána konference
• 3 třídenní školení metodik dobré praxe – předávání zkušeností mezi organizacemi
• 2 konference – sdílení informací, posilování spolupráce mezi státními i nestátními organizacemi, prezentace závěrů a výstupů z projektů
• Metodika Adopčního centra - průvodce pro práci s osvojitelskou rodinou

Partnerskou organizací pro projekt je Centrum podpory, o. p. s.
Více informací a materiály ke stažení naleznete na www.centrumpodpory.cz

ikona stazeni
Výstupy:

Bude doplněno

 


www.nahradnirodina.cz