Nadace Sirius – mimořádná grantová výzva
31. 3. 2020

Příjem žádostí v rámci mimořádné výzvy ukončen

S ohledem na vyčerpání finančních prostředků určených k přerozdělení v rámci mimořádné grantové výzvy ukončujeme příjem žádostí. Všem organizacím, které již své žádosti zaslaly, děkujeme a intenzivně pracujeme na jejich vyhodnocení.

V souvislosti s epidemiologickou situací v České republice a s vydanými vládními opatřeními vyhlašuje Nadace Sirius mimořádnou grantovou výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek s cílem zajištění služeb pro rodiny s dětmi distanční formou.

Mimořádná grantová výzva je určena neziskovým organizacím poskytujícím ambulantní a terénní služby pro rodiny s dětmi, které jsou v současné situaci nuceny převést tyto služby do online režimu a nedisponují dostatečným technickým vybavením, případně potřebují své služby propagovat.

Zaměření mimořádné grantové výzvy: 

Výzva je určena k pokrytí nákladů souvisejících s poskytováním online služeb pro rodiny s dětmi v těchto oblastech:

  • Nákup technického vybavení a SW vybavení
  • Telekomunikační služby
  • Propagace služeb pomocí online nástrojů

Způsobilost žadatele:

  • Nestátní neziskové organizace, které mají registrované služby pro rodiny s dětmi (raná péče, sociální rehabilitace nebo sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, případně pověření k sociálně-právní ochraně dětí)
  • Zveřejněná výroční zpráva organizace za rok 2018
  • Organizace působí v dané oblasti nejméně 4 roky

Podmínky, lhůta pro podání žádosti a vyrozumění:

Organizace může podat pouze jednu žádost v maximální výši 60 000 Kč včetně DPH.

Žádosti lze podávat průběžně od vyhlášení mimořádné grantové výzvy do vyčerpání celkového částky k přerozdělení, nejpozději však do 30. 4. 2020.

Vyrozumění o vyhodnocení žádosti včetně dalšího postupu bude žadateli zasláno emailem do 3 pracovních dnů po obdržení žádosti.

Jednotlivé žádosti budou posuzovány individuálně. Rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat. Nadace Sirius není povinna sdělovat důvody, které vedly k rozhodnutí nepodpořit některou z žádostí.

Celková částka k přerozdělení: až do výše 500.000,- Kč

Kontaktní údaje:

e-mail:
gsm: +420 604 223 615
kontaktní osoba: Zdeněk Mengler