Please select your page

Termín realizace: červen 2016 – červen 2017
Projektová manažerka: Kamila Badová

Expertní kulaté stoly jsou aktivitou navazující na výsledky výzkumu „Predikce ohrožení rodiny“.

Cílem expertních kulatých stolů je iniciovat odbornou diskusi na téma Primární prevence ohrožení rodiny a navrhnout programy podpory preventivních aktivit pro rodiny v ČR.

Za spolupráce společností MEDIAN a SocioFactor bylo zrealizováno 7 kulatých stolů.

Výsledky kulatých stolů budou společně se zjištěním kvantitativního výzkumu předloženy v podobě závěrečné zprávy, a následně budou představeny odborné veřejnosti v rámci připravované konference v červnu 2017 v Praze. Tato aktivita získala záštitu MŠMT a MPSV.

Výzkumná zpráva RODINA A DÍTĚ V KONTEXTU – možnosti prevence, podpory a spolupráce ke stažení:

Další informace naleznete na: http://nadacesirius.cz.webx.d2.cz/cs/ops-sirius/primarni-prevence/primarni-prevence-ohrozeni-rodiny/exppertni-kulate-stoly