Detail projektu

Lidé odvedle

kviff

ikona home
Realizátor:
Film Servis Festival Karlovy Vary, a.s.

ikona cas
Realizace:
1.10.2016 – 31.12.2016

ikona penize
Částka:
2 600 000 Kč

ikona terc
Cíl:
Cílem projektu bylo zaujmout širokou veřejnost a přinutit ji přemýšlet o životě lidí se zdravotním postižením. V rámci MFFKV vznikla nová filmová sekce Lidé odvedle, která prostřednictvím vybraných filmů bude přibližovat životní příběhy a osudy lidí s postižením.

ikona palec
Očekávané výsledky:

V roce 2016 byla sekce zaměřena na tématiku tělesného postižení. Bylo představeno 7 filmů v celkem 21 představeních:

  • - Návrat domů, USA, 1978
  • - Hasta la vista!, Belgie, 2011       
  • - Nedotknutelní, Francie,2011    
  • - Kurz negativního myšlení, Norsko, 2006
  • - Murderball, USA, 2005
  • - Utíkej, jestli to dokážeš, Německo, 2010
  • - Takoví normální vozíčkáři, Maďarsko, 2016

Filmová představení navštívilo kolem 5 000 návštěvníků.

www.kviff.com

 

Detail projektu

Rozvoj interdisciplinární spolupráce v zájmu dětí v rámci krajů ČR

cochem

ikona home
Realizátor:
Cochem.cz, z.s.

ikona cas
Realizace:
1. 5. 2017 – 31. 5. 2018

ikona penize
Částka:
338 008 Kč

ikona terc
Cíl:
Cílem projektu je podpořit šíření nových postupů - cochemské praxe v opatrovnickém řízení. Cochemský model představuje interdisciplinární spolupráci všech profesí a institucí, které se zúčastňují rozvodového řízení. Všichni účastníci se snaží dovést rodiče k dohodě ohledně péče o děti, kterou rodiče sami s jejich pomocí sestaví, oba rodiče akceptují a následně dodržují. Model vyžaduje změnu přístupu všech zúčastněných stran, zlepšení komunikace a vzájemné spolupráce. 

Bude realizováno celkem 12 seminářů a 12 workshopů v rámci jednotlivých krajů ČR, které vysvětlí principy cochemské praxe, výhody takového postupu nejen pro rodiče a děti, ale také pro každou jednotlivou profesi a dále zprostředkují praktické zkušenosti ze zavádění tohoto postupu při OS v Novém Jičíně. Následný workshop je praktickou ukázkou principů fungování interdisciplinární spolupráce.

ikona palec
Očekávané výsledky:

Video – Apel - Cochemská praxe: https://video.aktualne.cz/dvtv/deseti-tisicum-deti-rocne-se-rozpada-rodina-rozvod-zvladnou/r~cd09ae2e746b11e882090cc47ab5f122/
Manuál – Etablování Cochemské praxe: pdfPDF_manual_Etablovani_CP.pdf9.01 MB
Vizuál – Etablování Cochemské praxe: pdfPDF_vizual_Etablovani_CP.pdf4.60 MB

www.cochem.cz

 

Detail projektu

Znalost podporuje kvalitu

logo rozum a cit

ikona home
Realizátor:
Rozum a Cit, z.s.

ikona cas
Realizace:
1. 9. 2017 – 28. 2. 2019

ikona penize
Částka:
350 394 Kč

ikona terc
Cíl:
Cílem projektu je zkvalitnit a zefektivnit systém spolupráce s pěstounskými rodinami v rámci procesu doprovázení. Doprovázející organizace budou reflektovat potřeby pěstounských rodin a díky mezioborové spolupráci bude vytvořen funkční model spolupráce mezi jednotlivými složkami odborné pomoci s ohledem na individuální přístup k dětem a rodině.   

ikona palec
Očekávané výsledky:
Do projektu bude zapojeno 25 pracovníků z doprovázejících organizací a dalších 15 pracovníků ze zainteresovaných organizací, nepřímo bude projektem dotčeno 150 pěstounských rodin.
Výstupem projektu bude Metodika modelu funkční spolupráce jednotlivých účastníků v systému pomoci pěstounským rodinám a dětem umístěným do pěstounské péče, podložená příklady dobré praxe.

www.rozumacit.org

 

Detail projektu

Kompetenční model pracovníka doprovázení

logo rozum a cit

ikona home
Realizátor:
Rozum a Cit, z.s.

ikona cas
Realizace:
1. 9. 2017 – 28. 2. 2019

ikona penize
Částka:
492 579 Kč

ikona terc
Cíl:
Cílem projektu je vytvoření komplexního nástroje řízení kvality práce doprovázejících organizací v oblasti náhradní rodinné péče a jeho přijetí v organizacích zabývajících se doprovázením pěstounů.

ikona palec
Očekávané výsledky:
Do projektu bude zapojeno 20 pracovníků doprovázejících organizací, zejména průvodci pěstounů, personalisté a ostatní vedoucí pracovníci.  Výstupem projektu bude speciální modulový vzdělávací program pro rozvoj kompetencí průvodců v náhradní rodinné péči, který bude mít akreditaci MPSV a MŠMT.

www.rozumacit.org

 

Detail projektu

Provázení pěstounských rodin s dětmi se speciálními potřebami a metodika respitních pobytů

logo deti patri domu

ikona home
Realizátor:
Děti patří domů, z.s.

ikona cas
Realizace:
1. 7. 2017 – 31. 12. 2018

ikona penize
Částka:
809 954 Kč

ikona terc
Cíl:
Cílem projektu je vytvořit kvalitní odbornou podporu a zajistit respitní služby pro pěstounské rodiny pečující o děti se speciálními potřebami. V rámci projektu bude vypracována metodika pro respitní pobyty a budou vyškoleni noví respitní pracovníci.

ikona palec
Očekávané výsledky:
Navýšení celkové kapacity respitních pobytů organizace o 10%. Vytvoření metodiky respitních pobytů pro pěstounské rodiny pečujícící o děti se speciálními potřebami a její akreditace. Bude vyškoleno 24 nových respitních pracovníků. 

www.detipatridomu.cz