Životní události způsobující STRESOVOU ZÁTĚŽ U DOSPĚLÝCH

Američtí psychologové T. H. Holmes a R. H. Rahe na jejím vytvoření pracovali více než 15 let. Jedná se pouze o orientační hodnoty, neboť jednotlivé situace mohou na každého člověka působit různým způsobem a s různou intenzitou.

Podle součtu bodů (dle aktuálních životních událostí za posledních 12 měsíců zaznamenaných v tabulce) zjistíte míru ohrožení stresovými vlivy:

UDÁLOST BODY
Úmrtí partnera, partnerky 100
Rozvod 73
Rozvrat manželství 65
Uvěznění 63
Úmrtí blízkého člena rodiny 63
Úraz nebo vážné onemocnění 53
Sňatek 50
Ztráta zaměstnání 47
Usmíření a přebudování manželství 45
Odchod do důchodu 45
Změna zdravotního stavu člena rodiny 44
Těhotenství 40
Sexuální obtíže 39
Přírůstek nového člena do rodiny 39
Změna zaměstnání 39
Změna finančního stavu 38
Úmrtí blízkého přítele 37
Přeřazení na jinou práci 36
Závažné neshody s partnerem 35
Půjčka vyšší než jeden průměrný roční plat 31
Splatnost půjčky 30
Změna odpovědnosti v zaměstnání 29
Syn nebo dcera opouštějí domov 29
Konflikty s tchánem, tchýní, zetěm, snachou 29
Mimořádný osobní čin nebo výkon 28
Manžel, manželka nastupuje či končí zaměstnání 26
Vstup do školy nebo její ukončení 26
Změna životních podmínek 25
Změna životních zvyklostí 24
Problémy a konflikty se šéfem 23
Změna pracovní doby nebo pracovních podmínek 20
Změna bydliště 20
Změna školy 20
Změna rekreačních aktivit 19
Změna církve nebo politické strany 19
Změna sociálních aktivit 18
Půjčka menší než průměrný roční plat 17
Změna spánkových zvyklostí a režimu 16
Změny v širší rodině (úmrtí, sňatky) 15
Změny stravovacích zvyklostí 15
Vánoce 12
Přestupek (např. dopravní) a jeho projednávání 11

0 bodů – skupina neohrožená stresovými vlivy

150–200 bodů– skupina mírně ohrožená stresovými vlivy
200–300 bodů– skupina ohrožená stresovými vlivy
nad 300 bodů– riziková skupina

zdroj: http://www.martinkosek.com/clanky/psychologie/krizova-intervence-u-deti-a-mladeze.html