O NÁS

Nadace Sirius byla založena v roce 2008 s cílem přispívat ke zlepšování nesnadného života dětí ohrožených v jejich přirozeném vývoji.

VSTOUPIT

O NÁSInformace o naší společnosti

Granty

Nadace Sirius vyhlašuje pravidelně grantová řízení zaměřená na řešení problémů ohrožených dětí.

VSTOUPIT

GrantyGrantová řízení

Projekty

Pro aktivní naplnění svého poslání realizuje Nadace Sirius prostřednictvím svých dvou společností tyto vlastní projekty:

VSTOUPIT

ProjektyProjekty nadace

Motto Nadace Sirius: Pomáháme dětem, které neměly v životě štěstí.

Chceme minimalizovat nepřízeň osudu v životě dítěte a udělat maximum pro to, aby prožilo šťastné dětství v rodině, obklopené láskou a porozuměním.

Nadace Sirius byla založena v roce 2008 s cílem pomoci zlepšit život dětí ohrožených sociálním prostředím a dětí se zdravotním postižením. Svými aktivitami hledá cesty, které povedou k trvalým pozitivním změnám v systému péče o ohrožené děti. Nadace Sirius pravidelně vyhlašuje grantová řízení zaměřená na aktuální problémy oblasti ohrožených dětí. Dále realizuje vlastní projekty, řešící problematiku rodin s dětmi a náhradní rodinné péče. Samostatným projektem je projekt Chodící lidé, řešící postoje veřejnosti k lidem se zdravotním postižením. Nadace Sirius neposkytuje finanční prostředky jednotlivcům.

 

Termín realizace: září 2009 – projekt dočasně pozastaven v září 2011

Projektová manažerka: Kamila Badová

Cílem projektu bylo vytvořit jednotný a objektivní diagnostický nástroj určený k posuzování míry ohrožení dítěte v jeho sociálním prostředí, který by umožňoval kvalifikované vyhodnocení situace dítěte a napomáhal při rozhodování o dalších krocích při řešení situace ohrožení dítěte.

Diagnostický nástroj měl sloužit jako efektivní nástroj při každodenní práci sociálních pracovníků tam, kde je diagnostika potřebná.

Tuto roli dnes plní IPOD (individuální plán ochrany dítěte). Novelou zákona o SPOD byly s účinností od 1. ledna 2013 do praktického výkonu sociálně-právní ochrany dětí a tedy do činnosti sociálních pracovníků OSPOD začleněny dvě klíčové metody sociální práce – vyhodnocení potřeb dítěte a jeho rodiny a individuální plán ochrany dítěte (zkráceně IPOD).

Projekt Diagnostika ohroženého dítěte byl zaštítěn vedením Prof. PhDr. Lenky Šulové, CSc., vedoucí Oddělení sociální psychologie Katedry psychologie FF UK.