O NÁS

Nadace Sirius byla založena v roce 2008 s cílem přispívat ke zlepšování nesnadného života dětí ohrožených v jejich přirozeném vývoji.

VSTOUPIT

O NÁSInformace o naší společnosti

Granty

Nadace Sirius vyhlašuje pravidelně grantová řízení zaměřená na řešení problémů ohrožených dětí.

VSTOUPIT

GrantyGrantová řízení

Projekty

Nadace Sirius od svého založení vyhlásila celkem 6 grantových výzev, jejichž zaměření byla vybírána na základě potřeb systematického či metodického zpracování.

VSTOUPIT

ProjektyProjekty nadace

Termín realizace: září 2009 – projekt dočasně pozastaven v září 2011

Projektová manažerka: Kamila Badová

Cílem projektu bylo vytvořit jednotný a objektivní diagnostický nástroj určený k posuzování míry ohrožení dítěte v jeho sociálním prostředí, který by umožňoval kvalifikované vyhodnocení situace dítěte a napomáhal při rozhodování o dalších krocích při řešení situace ohrožení dítěte.

Diagnostický nástroj měl sloužit jako efektivní nástroj při každodenní práci sociálních pracovníků tam, kde je diagnostika potřebná.

Tuto roli dnes plní IPOD (individuální plán ochrany dítěte). Novelou zákona o SPOD byly s účinností od 1. ledna 2013 do praktického výkonu sociálně-právní ochrany dětí a tedy do činnosti sociálních pracovníků OSPOD začleněny dvě klíčové metody sociální práce – vyhodnocení potřeb dítěte a jeho rodiny a individuální plán ochrany dítěte (zkráceně IPOD).

Projekt Diagnostika ohroženého dítěte byl zaštítěn vedením Prof. PhDr. Lenky Šulové, CSc., vedoucí Oddělení sociální psychologie Katedry psychologie FF UK.

banner2-180x50