Please select your page

Nadace Sirius – VIII. grantová výzva

16. 10. 2017

Téma: Včasná podpora pro rodinu a dítě ohrožené sociálním prostředím

Zaměření grantové výzvy:

  • Návrhy a ověření forem včasné detekce ohrožení dítěte, nalezení vhodné dočasné podpory rodinám, jejich motivace k řešení problémů včetně zvyšování rodičovských kompetencí a případné předání do návazných podpůrných služeb včetně vyhodnocení úspěšnosti
  • Vypracování postupů, metodik a nástrojů k včasné detekci ohrožení dítěte a následných procesů včetně zasíťování
  • Navázání spolupráce s odborníky/organizacemi v místě detekce a návrhy na zavedení systému do praxe

Grantová výzva je cílena na ohrožení dítěte a jeho rodiny sociálním prostředím.

Grantová výzva je zaměřena na včasnou detekci ohrožení a dočasnou podporu rodiny k identifikaci problému nikoliv na řešení identifikovaného problému.

Celý text výzvy naleznete v dokumentu pdfVIII. grantová výzva547.23 KB.

Celková částka k přerozdělení: 20.000.000,- Kč.

Výsledky hodnocení 1. kola grantového řízení

Do 2. kola grantového řízení postupují následující projektové žádosti:

OrganizaceNázev projektu
AMALTHEA z.s. Včasná detekce ohrožených dětí a sociální práce jako součást školského prostředí
Centrum LOCIKA, z.ú. VČAS A SPOLU V ONLINE SVĚTĚ
Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. Rodiny dnes
DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, o. s. "Čím dříve, tím lépe a efektivněji" detekce ohrožených dětí a rodin
Komunitní centrum Říčany, o.p.s. Modré srdce - podpora pro rodinu v nesnázích
Letní dům Doma v rodině - prevence
Oblastní charita Most Lepší start
Poradna VIGVAM, z.ú. To nejdůležitější je neviditelné
RADKA z. s. Neboj se svěřit
RC Vikýrek, z.s. Na správné cestě
Rodinné Integrační Centrum z. s. Včasná diagnostika poruch autistického spektra u předškolních dětí pro podporu setrvání v přirozeném sociálním prostředí vrstevníků
Romodrom o.p.s. Komplexní systém ochrany dětí
Salesiánský klub mládeže, z. s. Zlín Rodina je základ
Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú. Včasná pomoc jako nová forma podpory ohrožených rodin

 

Formulář žádosti o grant včetně příloh pro 2. kolo ke stažení zipzde376.67 KB.

Uzávěrka přijímání žádostí o grant pro 2. kolo: 19. 2. 2018 v 13.00 hodin.

K úspěšnému zpracování projektové žádosti doporučujeme prostudovat pdfGrantovou příručku pro žadatele1.57 MB, která obsahuje postup pro registraci uchazeče a postup pro vložení žádosti o grant do systému pro grantová řízení Nadace Sirius.

Obecný rámec grantového procesu se řídí grantovými pravidly a statutem Nadace Sirius, ke stažení: pdfGrantová pravidla310.25 KB, pdfStatut Nadace Sirius8.22 MB.